Geen onderdeel van een categorie

Circulaire economie: Alles wat u moet weten

circulaire economie-huis-kantoor-meubilair-uk

Bij de behandeling en het gebruik van werkplekinrichting en -materiaal is het volgen van de principes van een circulaire economie de aangewezen weg. In tegenstelling tot het oude lineaire model van nemen-maken-afval, benadrukt dit model het belang van een regeneratief proces. Deze toepassen op uw bedrijfsproces, zoals recycling huis- en kantoormeubilair hier in het Verenigd Koninkrijk zal uw bedrijf en de economie in het algemeen ten goede komen. Maar vóór alles zijn hier dingen die je moet weten over dit concept.

 

Wat is een circulaire economie?

A
circulaire economie
wordt gedefinieerd als een herstellende en regeneratieve economie. Dit type concept is gebaseerd op vermindering van afval en vervuiling, gebruik en hergebruik van producten en materialen, en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Wat de vermindering van afval en vervuiling betreft, gaat het erom de schadelijke gevolgen voor de economie in het productieproces weg te werken. Dit houdt met name in dat degenen die schade toebrengen aan de fysieke gezondheid en natuurlijke systemen worden verwijderd. De toepassing van deze praktijken vermindert de hoeveelheid geproduceerd afval en vervuiling, waardoor zowel de mens als het milieu minder schade lijden.

Het tweede beginsel (gebruik en hergebruik van producten en materialen) heeft betrekking op het ontwerpen van producten die duurzaamheid, herbruikbaarheid en recycleerbaarheid benadrukken. Zo kunnen deze artikelen in de economie blijven circuleren in plaats van uiteindelijk afval te worden.

Het laatste beginsel, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, benadrukt het streven naar behoud en verbetering van die bronnen ten behoeve van de regeneratie. Dit zet het cyclische proces van gebruik en hergebruik voort om afval te helpen verminderen.

 

Wat zijn de voordelen van een circulaire economie?

Volgens de circulaire economie heeft het model verschillende voordelen, met name op economisch en milieugebied. Inzicht in de voordelen hiervan voor deze twee sectoren zal meer entiteiten – zowel mensen als bedrijven – aanmoedigen hetzelfde te doen.

Economisch gezien zou dit model de groei bevorderen en tegelijkertijd de uitputting van eindige hulpbronnen tegengaan. Aangezien het concept gericht is op regeneratie, zullen dezelfde materialen door de economie fietsen en weer terug, zonder dat dit ten koste gaat van de groei die daarmee gepaard gaat. Lagere productiekosten zullen ook een enorm voordeel zijn bij toepassing van dit model. Ten slotte zal dit nieuwe banen opleveren en innovatie stimuleren, wat op lange termijn tot een meer ontwikkelde samenleving zal leiden.

Het milieuvoordeel is opmerkelijk. Omdat er minder organisch afval wordt geproduceerd en gestort, zullen er minder broeikasgassen en kooldioxide-uitstoot zijn. Deze voordelen zouden positieve gevolgen hebben voor het milieu.

 

Hoe kunnen bedrijven deelnemen aan een circulaire economie?

Hoewel het misschien lijkt alsof dit te veel werk is, en kleine inspanningen niet veel uithalen, kunnen bedrijven op eenvoudige manieren deelnemen aan een circulaire economie. Een uitstekende plek om te beginnen is de eenvoudige handeling om hun kantoormeubilair beter te beheren. In plaats van uw oude kantoormateriaal op de stortplaats te gooien, waar het nog meer afval oplevert, kunt u het beter hergebruiken en opknappen.

Bij Corporate Spec geloven we in een circulaire economie en nemen we actief deel door te helpen bij het opknappen en recyclen van
huis- en kantoormeubilair in het Verenigd Koninkrijk
. Partner met ons, en uw bedrijf kan helpen in de circulaire economie! U kunt via onze website ook online gerecycled kantoormeubilair bestellen om regeneratie en hergebruik verder aan te moedigen. Neem nu contact met ons op voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *